muflon

Զանգեզուրի արգելանոցում արձանագրվել են հայկական մուֆլոններ

ԲՀՀ Հայաստանյան մասնաճյուղի հետ համատեղ իրականացված մշտադիտարկման արդյունքում <<Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր>> ՊՈԱԿ-ի <<Զանգեզուր>> արգելավայրում արձանագրվել են հայկական մուֆլոններ : Հավելենք, որ հայկական մուֆլոնը [...]