theory

17 խորհուրդ Զիգմունդ Ֆրեյդից, որոնք նա կցանկանար իրեն տալ երիտասարդության տարիներին

Լսեք այս խորհուրդները, քանի դեռ ուշ չէ․․․ Զիգմունդ Ֆրեյդը հոգեվերլուծության հիմնադիրն էր և առաջին մարդը, ով հետաքրքրվեց ենթագիտակցության գաղտնիքներով: Հենց նրան ենք պարտական [...]