vayri kendaniner

Կենդանիների աշխարհում։ Վայրի կենդանիներ/ kendanineri ashxarhum. Vayri kendaniner

В животном мире. Дикие живoтные / In the animal world. Wild animals/ [...]